Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om skjemaet og saksgang

Skjemautfylling

Melding om bekymring for skolemiljø kapittel 9A

Informasjon om skjemaet og saksgang

  • Som elev har du krav på både et godt fysisk skolemiljø og et godt psykososialt miljø.

  • Du kan enten bruke dette skjemaet for å melde ifra, eller si ifra til noen som jobber på skolen, eller sende en epost til skolen.

  • Dette skjema kan du bruke til å si ifra om du opplever at du ikke har et trygt og godt skolemiljø.

  • Skjemaet blir sendt til rektor ved din skole og du blir kontaktet av skolen så fort som mulig.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(25218ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_skjemaet_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(25265ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_deg_som_m' generert (målt tidsbruk: 46ms)
(25265ms) SkjemaService: Steg 'Beskrivelse_av_hva_du_me' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(25265ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 46ms)
(25265ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 92ms)
(25265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(25265ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 127 kontroller gjennomgått
(25265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(25281ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(25281ms) skjemaRefId: 0
(25281ms) ReferanseId: 0
(25281ms) _brukerService.Bruker.Id: 3404
(25281ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(25281ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(25390ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(25421ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (36 objekttrær) - OK
(25421ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobiltelefonnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=grab(Funksjon, "Ny kolonne")") på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}. Oppdaterer referanser:
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(25421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=datatabeller.OF___Skoler_i_Vestfold_o") på ["Funksjon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Funksjon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = array(24). Oppdaterer referanser:
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=grab(Funksjon, "Ny kolonne")") på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ). Oppdaterer referanser:
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ). Oppdaterer referanser:
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(25468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(25468ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(25468ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 192ms)
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ). Oppdaterer referanser:
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ). Oppdaterer referanser:
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ). Oppdaterer referanser:
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Tilgangsgruppe"]") på ["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tilgangsgruppe"
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Hvilke_skole_2["Orgnr"]") på ["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(37812ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Orgnr"
ScriptEvent
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobiltelefonnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: DropDownList-kontroll verdioppdatert (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = array(0))
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["tilgangsgruppe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["orgnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(25468ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Funksjon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = array(24))
(25468ms) AScript_web: EVENT: DropDownList-kontroll verdioppdatert (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = array(24))
(25468ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(37812ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(37812ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ))
(37812ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ))
(37812ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Hvilke_skole_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "" (default: ))
Vennligst vent...

Loader